Time Up

Time up is your countdown timer.

– Fine tune your times, activity and start.
– Manage your times, export import to CSV
– Select differents alarms : Voice, Sound, Visual, Flash.

Rbcafe » Time Up

Wydanie Time Up 1.0.5

Wydanie Time Up 1.0.5

 

 Time Up

 

W tej aktualizacji :

 

– Minimum system requirements required.(10.8)
– Addition of a comprehensive help.
– Addition of new alarms.
– Addition of the full screen support.
– Addition of the list resizing.
– Addition of the list printing.
– Addition of the notifications.
– Addition of the Retina support for toolbar.
– Addition of the sections.
– Addition of the time edition.
– Addition of the TXT export.
– Addition of the XML export.
– Addition of a new field for voice notification.
– Correction of the Time Up icon.
– Correction of the font selector.
– Correction of the cleaning.
– Correction of the loading.
– Correction of the help menu.
– Correction of the menu bar.
– Correction of the preferences.
– Correction of the no duration message.
– Correction of the Time Up messages.
– Correction of the toolbar.
– Correction of the voices.

Rbcafe » Time Up

Time Up 1.0.5

Nowa wersja Time Up

Time Up

 

Nowa wersja Tracking 1.0.1 został złożony dziś recenzję zespołu Mac App Store :

 

Time Up

 

W tej aktualizacji :

 

– Minimum system requirements required.(10.8)
– Addition of a comprehensive help.
– Addition of new alarms.
– Addition of the full screen support.
– Addition of the list resizing.
– Addition of the list printing.
– Addition of the notifications.
– Addition of the Retina support for toolbar.
– Addition of the sections.
– Addition of the time edition.
– Addition of the TXT export.
– Addition of the XML export.

 

 Time Up

 

– Addition of a new field for voice notification.
– Correction of the Time Up icon.
– Correction of the font selector.
– Correction of the cleaning.
– Correction of the loading.
– Correction of the help menu.
– Correction of the menu bar.
– Correction of the preferences.
– Correction of the no duration message.
– Correction of the Time Up messages.
– Correction of the toolbar.
– Correction of the voices.

Rbcafe » Time Up

Historia Time Up

Historia Time Up.

 Time Up

Wersja 1.0.0

– Pierwsze wydanie.

Wersja 1.0.1

– „Time Up” Optymalizacja.

Wersja 1.0.2

– Dodanie wpisu na liście eksportu pustego czasu.
– Dodanie wpisu do żadnych czasów startu.
– Dołączenie dokumentacji.
– Dodanie menu pomocy.
– Korekta preferencji oszczędnościowych.
– Korekta selektora czcionki.
– Korekta kasowania.
– Korekta grafiki.
– Korekta menu.

Wersja 1.0.3

– Korekta dokumentacji.
– Korekta preferencji.

Wersja 1.0.4

– Dodanie wpisu opcji wiadomości.
– Korekta CSV separatora.
– Korekta tłumaczeń.
– Korekta interfejsu.
– Korekta preferencji uratować.

Wersja 1.0.5

– Wymagane Minimalne wymagania systemowe (10.8).
– Dodanie kompleksową pomoc.
– Dodanie nowych alarmów.
– Dodanie pełnym poparciu ekranem.
– Dodanie listy zmiana rozmiaru.
– Dodanie do listy drukowania.
– Dodanie powiadomień.
– Dodanie wsparcia dla Retina pasku.
– Dodanie sekcji.
– Dodanie edycji czasu.
– Dodanie eksportu TXT.
– Dodanie eksportu XML.
– Dodanie nowego pola powiadamiania głosowego.
– Korekta ikonę „Czas pracy”.
– Korekta selektora czcionki.
– Korekta czyszczenia.
– Korekta załadunku.
– Korekta w menu Pomoc.
– Korekta na pasku menu.
– Korekta preferencji.
– Korekta komunikatu nr trwania.
– Korekta komunikatów „Time Up”.
– Korekta na pasku narzędzi.
– Korekta głosy.

Updated: 16/08/16 — 7:01
Strona 1 z 212
Rbcafe © 2004- | Rb Cafe 1.3 | Kontakt Rbcafe | Rbcafe na Twitterze | Rbcafe na Facebooku | Polityka prywatności