Tracking

Tracking is the all-in-one tool to analyze the application launches, the system changes inside your computer. Tracking also analyzes your volumes to give you a reliable indication of the hours of mouting, unmounting, renaming of your volumes.

Wydanie Tracking 1.0.2

Tracking 1.0.2 został zatwierdzony przez zespół przeglądu Apple. Co nowego w wersji 1.0.2 : Korekta oknie „O”. Tracking 1.0.2 jest już dostępny w Mac App Store. Pobierz Tracking

Tracking 1.0.2

Nowa wersja Tracking   Nowa wersja Tracking 1.0.2 został złożony dziś recenzję zespołu Mac App Store :     W tej aktualizacji :   Korekta oknie „O”.

Wydanie Tracking 1.0.1

Tracking 1.0.1 został zatwierdzony przez zespół przeglądu Apple. Co nowego w wersji 1.0.1 : Dodanie powiadomień. Korekta oknie „O”. Korekta dzienników kopii zapasowych. Korekty kodu. Tracking 1.0.1 jest już dostępny w Mac App Store. Pobierz Tracking

Tracking 1.0.1

Nowa wersja Tracking   Nowa wersja Tracking 1.0.1 został złożony dziś recenzję zespołu Mac App Store :     W tej aktualizacji :   Dodanie powiadomień. Korekta oknie „O”. Korekta kopii zapasowych dzienników. Korekty kodu.