Wydanie Tracking 1.0.1

Tracking 1.0.1 został zatwierdzony przez zespół przeglądu Apple.

Tracking

Co nowego w wersji 1.0.1 :

  • Dodanie powiadomień.
  • Korekta oknie „O”.
  • Korekta dzienników kopii zapasowych.
  • Korekty kodu.
Tracking 1.0.1 jest już dostępny w Mac App Store.

Pobierz Tracking