Cryptext

Wydanie Cryptext 1.0.9

Wydanie Cryptext 1.0.9     W tej aktualizacji :   Wymagania konieczneSystem minimum.(10.8) Dodanie wszechstronnej pomocy. Dodanie „Breloki” Wsparcie dla haseł i kluczy. Dodanie „preferencji Block”, aby zablokować preferencje w stanie. Dodanie pole wyboru, aby Czytaj więcej…

Cryptext

Cryptext 1.0.9

Nowa wersja Cryptext   Nowa wersja Cryptext 1.0.9 został złożony dziś recenzję zespołu Mac App Store :     W tej aktualizacji :   Wymagania konieczneSystem minimum.(10.8) Dodanie wszechstronnej pomocy. Dodanie „Breloki” Wsparcie dla haseł Czytaj więcej…

Unix

Hmac

HMAC HMAC, HMAC_Init, HMAC_Update, HMAC_Final, HMAC_cleanup – HMAC message authentication code SYNOPSIS #include (openssl/hmac.h) unsigned char *HMAC(const EVP_MD *evp_md, const void *key, int key_len, const unsigned char *d, int n, unsigned char *md, unsigned int Czytaj więcej…

Unix

EVP digest

EVP EVP_MD_CTX_init, EVP_MD_CTX_create, EVP_DigestInit_ex, EVP_DigestUp- date, EVP_DigestFinal_ex, EVP_MD_CTX_cleanup, EVP_MD_CTX_destroy, EVP_MAX_MD_SIZE, EVP_MD_CTX_copy_ex EVP_MD_CTX_copy, EVP_MD_type, EVP_MD_pkey_type, EVP_MD_size, EVP_MD_block_size, EVP_MD_CTX_md, EVP_MD_CTX_size, EVP_MD_CTX_block_size, EVP_MD_CTX_type, EVP_md_null, EVP_md2, EVP_md5, EVP_sha, EVP_sha1, EVP_dss, EVP_dss1, EVP_mdc2, EVP_ripemd160, EVP_get_digestbyname, EVP_get_digestbynid, EVP_get_digestbyobj – EVP digest Czytaj więcej…

Unix

Evp

Evp evp – high-level cryptographic functions SYNOPSIS #include (openssl/evp.h) DESCRIPTION The EVP library provides a high-level interface to cryptographic func- tions. EVP_Seal… and EVP_Open… provide public key encryption and decryp- tion to implement digital „envelopes”. Czytaj więcej…

Unix

Dynamic_pager

Dynamic_pager dynamic_pager — dynamic pager external storage manager SYNOPSIS dynamic_pager [-E] [-F filename] [-S filesize] [-H high-water-trigger] [-L low-water-trigger] [-P priority] DESCRIPTION The dynamic_pager daemon manages a pool of external swap files which the kernel Czytaj więcej…

Unix

Crypt

Crypt crypt, setkey, encrypt, des_setkey, des_cipher, — DES encryption SYNOPSIS #include char *crypt(const char *key, const char *setting); void setkey(char *key); void encrypt(char *block, int flag); int des_setkey(const char *key); int des_cipher(const char *in, char Czytaj więcej…

Unix

Blowfish

Blowfish blowfish, BF_set_key, BF_encrypt, BF_decrypt, BF_ecb_encrypt, BF_cbc_encrypt, BF_cfb64_encrypt, BF_ofb64_encrypt, BF_options – Blow- fish encryption SYNOPSIS #include (openssl/blowfish.h) void BF_set_key(BF_KEY *key, int len, const unsigned char *data); void BF_ecb_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out, BF_KEY Czytaj więcej…