Tag: Encryption

In cryptography, encryption is the process of encoding messages or information in such a way that only authorized parties can read it.

Wydanie Cryptext 1.0.9

Wydanie Cryptext 1.0.9     W tej aktualizacji :   Wymagania konieczneSystem minimum.(10.8) Dodanie wszechstronnej pomocy. Dodanie „Breloki” Wsparcie dla haseł i kluczy. Dodanie „preferencji Block”, aby zablokować preferencje w stanie. Dodanie pole wyboru, aby wyłączyć sprawdzenie pisowni. Dodanie nowych ikon siatkówce. Korekta szyfrowanie / deszyfrowanie. Korekta „około” Oknie. Korekta menu pomocy. Korekta dziennikach. Korekta […]

Cryptext 1.0.9

Nowa wersja Cryptext   Nowa wersja Cryptext 1.0.9 został złożony dziś recenzję zespołu Mac App Store :     W tej aktualizacji :   Wymagania konieczneSystem minimum.(10.8) Dodanie wszechstronnej pomocy. Dodanie „Breloki” Wsparcie dla haseł i kluczy. Dodanie „preferencji Block”, aby zablokować preferencje w stanie. Dodanie pole wyboru, aby wyłączyć sprawdzenie pisowni. Dodanie nowych ikon […]

Hmac

HMAC HMAC, HMAC_Init, HMAC_Update, HMAC_Final, HMAC_cleanup – HMAC message authentication code SYNOPSIS #include (openssl/hmac.h) unsigned char *HMAC(const EVP_MD *evp_md, const void *key, int key_len, const unsigned char *d, int n, unsigned char *md, unsigned int *md_len); void HMAC_CTX_init(HMAC_CTX *ctx); void HMAC_Init(HMAC_CTX *ctx, const void *key, int key_len, const EVP_MD *md); void HMAC_Init_ex(HMAC_CTX *ctx, const void […]

EVP digest

EVP EVP_MD_CTX_init, EVP_MD_CTX_create, EVP_DigestInit_ex, EVP_DigestUp- date, EVP_DigestFinal_ex, EVP_MD_CTX_cleanup, EVP_MD_CTX_destroy, EVP_MAX_MD_SIZE, EVP_MD_CTX_copy_ex EVP_MD_CTX_copy, EVP_MD_type, EVP_MD_pkey_type, EVP_MD_size, EVP_MD_block_size, EVP_MD_CTX_md, EVP_MD_CTX_size, EVP_MD_CTX_block_size, EVP_MD_CTX_type, EVP_md_null, EVP_md2, EVP_md5, EVP_sha, EVP_sha1, EVP_dss, EVP_dss1, EVP_mdc2, EVP_ripemd160, EVP_get_digestbyname, EVP_get_digestbynid, EVP_get_digestbyobj – EVP digest routines SYNOPSIS #include (openssl/evp.h) void EVP_MD_CTX_init(EVP_MD_CTX *ctx); EVP_MD_CTX *EVP_MD_CTX_create(void); int EVP_DigestInit_ex(EVP_MD_CTX *ctx, const EVP_MD *type, ENGINE *impl); int EVP_DigestUpdate(EVP_MD_CTX *ctx, […]

Evp

Evp evp – high-level cryptographic functions SYNOPSIS #include (openssl/evp.h) DESCRIPTION The EVP library provides a high-level interface to cryptographic func- tions. EVP_Seal… and EVP_Open… provide public key encryption and decryp- tion to implement digital „envelopes”. The EVP_Sign… and EVP_Verify… functions implement digital signa- tures. Symmetric encryption is available with the EVP_Encrypt… functions. The EVP_Digest… functions […]